Storitve

Individualna psihoterapija: 50€ na uro*  (naročanje)

Za vse informacije o terapiji, skupinah ali o mojem delu se lahko pozanimate tudi po telefonu 031 627 609.

* Ponujam izvedbo terapije po nižji urni postavki, ki omogoča udeležbo osebam z nižjimi dohodki, brezposelnim in študentom.

Skupinska terapija: 20€ na srečanje (trajanje 2 uri)
Skupina se srečuje tedensko.

Skupinsko delo izvajava skupaj s terapevtko Natašo Potpara. Skupine delujejo po principu pol odprte skupine, kar pomeni, da ista skupina deluje trajno (lahko več let) in se v naprej dogovori za obdobje (npr. eno leto) v katerem ne bo sprejemala novih članov. Pred vključitvijo v skupino je uvodni razgovor obvezen. Ob vključitvi v skupino se vsak član zaveže k spoštovanju dogovora za člane terapevtske skupine, s katerim boste seznanjeni na uvodnem razgovoru. Dogovor predvideva redno sodelovanje v skupini za dogovorjeno obdobje.

Sodelovanje v skupini ima določene prednosti pred individualno terapijo. Kadar svojo ranljivost pokažete v terapevtski skupini, se skupina odzove. Te izkušnje so zelo dragocene za grajenje občutka zaupanja in varnosti v odnosih. (več o skupinah)