Skupine

Kako deluje terapevtska skupina?

V terapevtski skupini posameznik, prav tako kot v individualni psihoterapiji, razvija svoje potenciale in spoznava svoje vzorce doživljanja in čustvovanja ter premaguje svoje duševne stiske in težave. Član skupine raziskuje in razrešuje svoje notranje ovire in bolje pride v stik s seboj in drugimi.

Še posebej je delo v skupini koristno za spoznavanje svojih vzorcev vzpostavljanja odnosov. Prepoznavamo kako drugi delujejo na nas in kako sami delujemo na druge ljudi. Člani raziskujejo, kako jih prisotnost različnih ljudi vznemirja ali jim predstavlja oporo. Skozi neposredno doživljanje v skupini člani prepoznajo, na kakšne načine se pojavijo težave v odnosih tudi izven skupine. Vprašanja s katerimi se običajno ukvarjajo člani skupin se nanašajo na intimnost, odprtost, samospoštovanje, sramežljivost in sram, reševanje medosebnih problemov, sprejemljivo izražanje jeze in drugih čustev in podobno.

Neposredno v odnosu z drugimi člani skupine ima vsak član priložnost na različne načine raziskovati lastno doživljanje. V varnem okolju ima možnost preizkušati nova, zanj koristnejša vedenja v odnosu do različnih ljudi, ne le do terapevta. Hkrati se skozi prisotnost ob doživljanju drugih članov odpirajo novi pogledi tudi na sebe in svoja doživljanja. Zato je skupinska izkušnja še posebej bogata.

Zaupanje, varnost in spoštljiv odnos med člani so temelji delovanja skupine.

Člani skupine se zavežejo k sodelovanju v skupini za v naprej dogovorjeno obdobje. To traja npr. eno leto. V tem času skupina ne sprejema novih članov, da se lahko vzpostavi občutek varnosti in zgradi zaupen odnos med člani skupine. Tako skupina lahko polno zaživi in vsakemu članu omogoči ustrezne pogoje za delo na sebi. Nato se člani skupine dogovorijo ali bodo s srečanji nadaljevali za naslednje obdobje. Prav tako se člani dogovorijo ali v skupino sprejmejo nove člane.

TRENUTNO NE IZVAJAM SKUPINSKIH TERAPIJ.