Psihoterapija

Kaj je geštalt psihoterapija?

Vsak človek se prilagaja okoliščinam v katerih se znajde. Včasih to ni enostavno. V življenju razvijamo vzorce delovanja, ki nam omogočajo živeti ali tudi samo preživeti. Iz različnih vzrokov se lahko preteklih vzorcev tako oklenemo, da jih uporabljamo tudi takrat, ko to ni najbolj učinkovito za srečno in zdravo življenje. Včasih temu rečemo neprilagojenost, včasih psihične težave ali duševna bolezen.

V geštalt psihoterapiji človeka ne opredeljujemo po tem “kaj ima” in “kaj je z njim narobe”. Zanima nas kako stvari počnemo, kako občutimo, kako razmišljamo. Opazujemo v čem je naše početje nefunkcionalno, velikokrat tudi boleče in neznosno.

Celovito razumevanje človeka je temeljno izhodišče geštalt psihoterapije. Tudi sama beseda geštalt pomeni celota. V terapevtskem procesu upoštevamo vse vidike človeka, kar vključuje tako telesnost, kot občutke in čustva ter načine razmišljanja. Zanimajo nas tudi pretekle izkušnje in pričakovanja in nenazadnje tudi življenjske okoliščine v katerih oseba živi.

Geštalt psihoterapija je izkustvena terapija, kar pomeni, da sta terapevt in klient pozorna na vse, kar klient doživlja. V tem raziskovanju je terapevt stalno prisoten v odnosu s klientom. Prav odnos med obema je za zdravljenje najpomembnejši. Terapevt nudi varnost in oporo, ko je to potrebno. V varnem okolju se klient postopoma spoznava. Z zavedanjem sebe in načina svojega delovanja, čustvovanja in razmišljanja, posameznik spoznava svoje potenciale in se jih nauči tudi živeti.

Geštalt psihoterapija spada med humanistične psihoterapevtske pristope. Izhaja iz prepričanja, da posedujemo zmožnost za učinkovito osebno rast in prilagajanje življenjskim okoliščinam na način, da bomo lahko živeli zadovoljno življenje. Pri tem upošteva različnost in individualnost posameznika, po drugi strani pa potrebo po povezanosti med ljudmi.

Smisel terapije ni postati nekaj kar nismo, temveč sprejeti to kar smo in prav to je osnova vsaki spremembi. Poudarek v terapiji je na tem, kar se nam dogaja iz trenutka v trenutek. Ne ukvarjamo se z vsebino ali obsojanjem tega kar je bilo in pravili glede tega kako bi nekaj moralo biti v prihodnje. Učimo se, kako svoje življenje lahko peljemo tudi bolje. V geštalt terapiji ničesar ne zavržemo. Tudi če nam kakšno vedenje ali občutki prinašajo težave, tega ne bomo zavrgli in pozabili, saj nam v nekaterih okoliščinah lahko to še kako koristi. K obstoječemu bomo  dodajali nove oblike odzivanja na okolje in nove načine zadovoljevanja svojih potreb. Pomembno je, da pridobimo resnično možnost izbire in možnost samostojno sprejemati odločitve za svoje življenje.