Kdo sem?

Sem izvajalec psihoterapije, ki sledi geštalt terapevtskim načelom. Izobražujem se na Inštitutu za geštaltsko terapijo GiTa, ki je del Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) ter akreditiran inštitut Evropske zveze za Gestalt terapijo (EAGT) in Evropske zveze za psihoterapijo. Svoje delo s klienti redno preverjam pri supervizorju, kar je tudi standardna praksa v psihoterapiji.

Kot član Slovenskega društva za geštalt terapijo SLOGES sem pri svojem delu s klienti zavezan spoštovati etični kodeks SLOGES.

Delam tudi kot visokošolski učitelj in raziskovalec na Univerzi v Mariboru, kjer med drugim poučujem predmeta Psihoterapevtski pristopi ter Geštalt terapija v praksi. Sicer se ukvarjam z medijsko psihologijo, psihologijo interneta, z vprašanji, ki se dotikajo človeka v stiku z informacijskimi tehnologijami na različnih področjih življenja in dela, razširjanjem tehnoloških inovacij v delovne procese ter uporabe informacijskih tehnologij v izobraževanju. V preteklosti sem študiral računalništvo in informatiko ter psihologijo.

Kaj lahko pričakujete od mene?

Pričakujete lahko, da bom pozoren, prilagodljiv in odziven za težave, ki jih prinašate. Ljudi, ki pridejo k meni, sprejemam potrpežljivo in spoštljivo, brez obsojanja in etiket, včasih tudi igrivo, vedno pa z upoštevanjem etičnih načel in standardov psihoterapevtske dejavnosti.

V terapevtskem procesu ne zavzemam pozicije strokovnjaka, ki zna rešiti vse vaše težave. Lahko vam nudim oporo in varno okolje za prilagajanje življenskim okoliščinam v katerih ste se znašli. Kar vam lahko ponudim je to, da sem pripravljen biti z vami po svojih najboljših močeh, tudi ko se soočate s svojo največjo psihično bolečino ali ko sami sploh ne zmorete več. V dialogu bova skupaj ustvarjala nove načine spoprijemanja s težavami, zaradi katerih prihajate k meni.

V terapiji vas bom podpiral pri raziskovanju in spoznavanju tega, kar v resnici ste in kako zadovoljujete svoje potrebe. Na ta način boste širili zavedanje o sebi in spoznavali lastno doživljanje. Skupaj bova odkrivala kako uporabljate obstoječe vzorce vedenja in kakšen pomen imajo za vas. Spoznavala bova nove, drugačne in učinkovitejše možnosti delovanja in spoprijemanja z izzivi, ki vas še čakajo v življenju. Pri tem bova izhajala iz tega, kar vas trenutno pesti.

Več o meni lahko spoznate na uvodnem razgovoru.